21 września 2016

Gabinety

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE (INDYWIDUALNE, PAR, RODZIN)

To najczęściej jednorazowe (czasem kilkukrotne) spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie obszaru problemowego, jego charakteru oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad jego rozwiązaniem lub wprowadzeniem w życie oczekiwanej zmiany.

Konsultacje psychologiczne to odpowiednia forma pomocy dla tych, którzy zastanawiają się, czy potrzebują psychoterapii oraz jaka jej forma i rodzaj byłby dla nich najlepsze. Mając takie wątpliwości warto wybrać się na psychologiczną konsultację na której psycholog przedstawi różne możliwości oraz pomoże wytyczyć kierunek dalszej pracy nad zgłaszanym problemem. Kiedy psycholog zdobędzie odpowiednią wiedzą na temat problemu może zaproponować: poradę psychologiczną lub  psychoedukację, diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoterapię rodziny lub pary a także specjalistyczne konsultacje lekarskie (np. psychiatryczną, neurologiczną i in.)

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (INDYWIDUALNE, PAR, RODZIN)

Jest to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym różnego rodzaju trudności i problemy życiowe. Psycholog pomaga pacjentowi w uporaniu się z doświadczanymi problemami np. wychowawczymi, konfliktami w bliskiej relacji, trudnościami w podjęciu decyzji. Celem tej formy pomocy jest określenie istoty problemu i wspólne poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Psycholog w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie dostarcza pacjentowi konkretnej wiedzy dotyczącej możliwych sposobów poradzenia sobie z problemem a tym samym pomaga mu uporać się z trudnościami.

Czasem jednak poradnictwo psychologiczne nie wystarcza i konieczna jest psychoterapia.

 

PSYCHOTERAPIA (INDYWIDUALNA, PAR, RODZIN)

Jest to proces leczenia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychologicznej. Cele psychoterapii ukierunkowane są na zmianę zachowania oraz postaw pacjenta a także na rozwój jego kompetencji a tym samym zlikwidowanie problemów w funkcjonowaniu oraz wywołujących dyskomfort trudności. K

Kiedy partnerzy bądź małżonkowie oddalają się od siebie, przeżywają kryzysy i nieporozumienia będące źródłem napięcia, kłótni, zranień i sami nie potrafią sobie z tym poradzić mogą skorzystać z psychoterapii dla par. Podczas spotkań z terapeutą partnerzy mają możliwość lepszego zrozumienia trudności pojawiających się w ich związku oraz wspólne, pod okiem terapeuty, wypracowanie sposobów poradzenia sobie z nimi. Psychoterapia bardzo często jest dla pary doskonałą okazją na skorygowanie niszczących sposobów wzajemnego komunikowania się oraz wzorców utrzymywania relacji.

Psychoterapia rodziny jest oddziaływaniem terapeutycznym obejmującym wszystkich jej członków. Jej celem jest poprawa jakości życia zarówno prezentującego objaw pacjenta, jak i całej rodziny. Podczas psychoterapii członkowie rodziny zmierzają do zrozumienia zachowań własnych i innych członków rodziny, dostrzeżenia przyczynowo – skutkowego charakteru codziennych relacji, poprawy wzajemnych stosunków, zwiększenia bliskości w codziennym byciu razem, skorygowania sposobów komunikowania się między sobą, wypracowania korzystniejszych sposobów rozwiązywania konfliktów pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu, wyeliminowania nieakceptowanych i sprawiających cierpienie zachowań poszczególnych osób a także do zlikwidowania objawów.


Psycholog, psychoterapeuta Kalisz – Monika Wysota – psycholog dziecięcy, psychoterapia par, psychoterapia rodzinna