21 września 2016

O mnie

Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, psychoterapeutą systemowym i doradcą systemowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby).  Stopień naukowy doktora uzyskałam na Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją rozprawę doktorską przygotowałam z obszaru psychologii rodziny. Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Ukończyłam również curriculum  z systemowo-integracyjnej terapii par prowadzone przez Toma Levolda, kurs z Time Perspective Therapy prowadzony przez Philip Zimbardo, Rosemary Sword, Mattew Laker, kurs z holistycznej terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi, oraz praktyczne szkolenie: „Mindfulness – trening uważności dla dzieci i młodzieży”.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Współpracuję z Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadząc poradnictwo psychologiczne oraz świadcząc usługi psychoterapeutyczne. Ponadto, jestem przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracowałam również z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu oraz Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie.

Swoją pomoc kieruję do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin. Konsultuję problemy rozwojowe i wychowawcze dzieci i młodzieży. Wspieram rodziców w stawaniu się takimi rodzicami, jakimi zawsze chcieli być. W swojej pracy uwzględniam kontekst życia moich klientów. O problemie i jego przyczynach myślę szeroko, dostrzegając sieci wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi sytuacjami w życiu klienta. Bliskie jest mi podejście systemowe. Jestem przekonana, że to klient zna najlepsze dla siebie rozwiązanie, a moją rolą jest towarzyszyć mu w jego znalezieniu.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji, co pozwala mi jak najlepiej ją wykonywać. Staram się, by każdy, kto przychodzi do mojego gabinetu, w moim towarzystwie czuł się bezpiecznie i komfortowo

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Monika Wysota - Kalisz