8 czerwca 2018

„Im więcej zmian tym więcej dawnego. Im więcej dawnego tym więcej zmian” – grupa rozwoju osobistego.

Grupa rozwoju osobistego pracująca w oparciu o genogram, czyli psychologiczną mapę relacji rodzinnych.

Po przodkach dziedziczymy nie tylko wygląd i cechy charakteru, ale również mechanizmy zachowań czy sposoby reagowania w sytuacjach stresowych. Dzięki ujawnieniu i usystematyzowaniu informacji o relacjach rodzinnych (co najmniej do trzech pokoleń wstecz), można dogłębnie poznać samego siebie, lepiej zrozumieć, dlaczego zachowujemy się w ten czy inny sposób, dlaczego powielamy błędy matki, babki, a nawet prababki, dlaczego dotykają nas określone trudności, czy skąd czerpiemy siły życiowe.  Co więcej, jeśli już odkryjemy owe wzorce relacji obecne w naszych rodzinach, mamy szansę, na uwolnienie się od dziedziczonych obciążeń i zmianę naszego życia. Przy okazji poznawania starych historii rodzinnych weryfikujemy własne życie, zaczynamy je analizować w globalnym sensie, zaczynamy na nie patrzeć jakby z boku. Praca z historią własnej rodziny to narzędzie posiadające ogromną moc wpływania na nasze obecne życie.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: czwartki, co dwa tygodnie, w godzinach 18.00 – 22.30. Dokładna data pierwszego spotkania zostanie ustalona po zebraniu się odpowiedniej liczby uczestników.

Liczba spotkań: 5

Koszt udziału:  500 zł

Zapisy: 888 132 124 (telefonicznie lub sms-owo), biuro@centrumsystema.pl, lub poprzez stronę Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Monika Wysota na facebooku.