27 maja 2018

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SYSTEMA Monika Wysota, z siedzibą Trzcinka 16A, 98-277 Brąszewice.

2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem biuro@centrumsystema.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 888 132 124.

3.Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1)Imię i nazwisko
2)Adres zamieszkania
3)Data urodzenia
4)Numer PESEL
5)Numer telefonu
6)Dane wrażliwe
7)Adres e-mail

4.Dane osobowe (1-6) pozyskiwane i przetwarzane są wyłącznie do realizacji usług psychologicznych i terapeutycznych, w tym warsztatów oraz szkoleń psychologicznych, przez psychologa Monikę Wysotę. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie odrębnej pisemnej zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych lub jego przedstawiciela ustawowego. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym momencie sporządzając pisemne oświadczenie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie jednoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług psychologicznych świadczonych przez psychologa Monikę Wysotę.

5.Dane osobowe (1-6) nie są wykorzystywane przez Administratora danych w celach innych niż do zrealizowania określonych usług psychologicznych. Psycholog, w celu zrealizowania usług prowadzi na własny użytek dokumentację psychologiczną (notatki z wizyt), która nie jest tożsama z dokumentacją medyczną i nie przysługuje klientowi prawo wglądu w nią. Klient ma prawo do otrzymania opinii psychologicznej lub zaświadczenia o korzystaniu z usług psychologicznych.

6.Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia kontaktu z psychologiem lub przez okres 5 lat od wycofania zgody na przetwarzanie danych przez właściciela danych. Po tym okresie zostaną trwale zniszczone

7.Rezerwacja wizyty lub wpis na listę uczestników warsztatów i szkoleń, wiążą się z koniecznością podania swoich danych personalnych w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Podany numer telefonu będzie wykorzystywany przez psychologa w celu kontaktowania się z klientem w zakresie niezbędnym do realizacji usług psychologicznych (przypominanie o wizytach, odwoływanie wizyt, przekładanie wizyt, ustalanie terminów warsztatów itp.).

8.Podany przez klienta adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania informacji marketingowych w tym o działalności Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SYSTEMA Monika Wysota, zwłaszcza informacji o organizowanych warsztatach, szkoleniach, nowych formach pomocy psychologicznej itp. Przesyłanie tego typu informacji odbywać się będzie na podstawie odrębnej zgody właściciela danych osobowych wyrażonej na piśmie. Zgodę na otrzymywanie informacji od Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SYSTEMA można wycofać w każdym momencie, informując o tym Administratora danych poprzez e-mail: biuro@centrumsystema.pl

9.Dane osobowe (w dopuszczalnym prawnie zakresie) mogą być przekazywane innym osobom lub instytucjom w postaci opinii psychologicznej lub zaświadczenia o korzystaniu z określonych usług psychologicznych, sporządzonych na podstawie prośby właściciela danych osobowych lub jego przedstawiciela ustawowego.

10.Dane osobowe klientów ( w dopuszczalnym prawnie zakresie) mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

11.Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Środki te są systematycznie aktualizowane i modernizowane.

12. Dokumentacja psychologiczna, którą stanowią notatki z wizyt, przechowywyana jest w szafie zamykanej na klucz. Administrator nie prowadzi dokumentacji w formie elektronicznej. Zgody na przetwarzanie danych, zawierające dane klientów przechowywane są w sejfie.

13.Zgodnie z RODO właścicielowi danych osobowych przysługują następujące uprawnienia wobec jego danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SYSTEMA Monika Wysota:
a) jeśli udzielona została zgoda na przetwarzanie danych można ją w każdej chwili wycofać.
b) właściciel danych osobowych ma prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

14. W ramach strony www.centrumsystema.pl stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

15.Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

16.Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.

17.Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki „cookies” przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) – polityka prywatności.

18.Strona internetowa www.centrumsystema.pl nie gromadzi danych osobowych w plikach „cookies”.

19.Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

20.Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki Prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez Centrum SYSTEMA danymi.